Categorieën

Routewijzigingen en andere belangrijke informatie

Stremming Oud-Reeuwijkseweg van 12 maart tot 15 mei 2019

Als gevolg van werkzaamheden aan de Oud-Reeuwijkseweg zal de Buurtbus Reeuwijk in de periode van 12 maart tot 15 mei 2019 een andere route moeten rijden. We rijden dan van Reeuwijk-Brug naar Reeuwijk-Dorp v.v. niet over de Oud-Reeuwijkseweg en de Kerkweg maar over de Reeuwijkse Randweg en de Nieuwdorperweg. De halte bij de Begraafplaats Tempel kunnen we daardoor in die periode niet bedienen.
Onze excuses voor het ongemak

Buurtbuskaartje kost vanaf 1 februari 2019 € 1,30

Op 1 februari 2019 wordt de prijs van het bij de chauffeur van de buurtbus te kopen buskaartje verhoogd van € 1,10 naar € 1,30. Dit is de eerste prijsverhoging sinds vele jaren. Het kan uitsluitend met de PIN-pas of creditcard worden betaald.
Het tarief van € 1,30 geldt voor iedereen vanaf 4 jaar, onafhankelijk van de af te leggen afstand. Er kan niet worden overgestapt op een andere bus.

Dit kaartje is beschikbaar voor reizigers die niet in het bezit zijn van een OV-chipkaart, het gangbare vervoerbewijs voor het openbaar vervoer.

Nieuwe route en dienstregeling vanaf 10 december 2018

Vanaf maandag 10 december 2018 zijn de route en de dienstregeling van de Buurtbus Reeuwijk ingrijpend gewijzigd.
De zeer geringe omvang van het aantal vervoerde reizigers maakte het voor Arriva niet langer verantwoord om een busdienst door het Plassengebied en Sluipwijk te laten rijden. Dat geldt eveneens voor de buurtschap Tempel.
Dit maakte het mogelijk om zowel de kern Reeuwijk-Dorp als de Goudse wijk Achterwillens een veel betere openbaar vervoervoorziening te geven. De bus biedt hier vanaf 10 december elk uur een verbinding met Gouda Station. In de dienstregeling die tot 10 december gold was dit iedere twee uur.
De precieze route en dienstregeling vindt u op de betreffende pagina’s.

Van 28 april tot en met 12 mei 2018 niet door Tempel en over Kaagjesland

Als gevolg van werkzaamheden van de provincie Zuid-Holland aan de N207 rond de kruising met de Brugweg in Waddinxveen worden er in de periode van zaterdag 28 april tot en met zondag 12 mei 2018 drastische verkeersmaatregelen genomen in en om Reeuwijk-Dorp.
Een van de effecten daarvan is, dat de buurtbus Reeuwijk in die periode zijn route door de Tempel en over Kaagjesland niet zal kunnen rijden.

Het vrachtverkeer van en naar Reeuwijk-Dorp (met name van en naar Vergeer Holland) krijgt in die periode een andere route. Het ingaande vrachtverkeer rijdt via de Nieuweweg, Middelburgseweg, Zwarteweg en Reewal naar Vergeer. Het uitgaande vrachtverkeer gaat over Kaagjesland, Middelburgseweg en Nieuweweg.
Tevens wordt tijdelijk éénrichtingsverkeer ingesteld op de Nieuwdorperweg (rijrichting Reeuwijk-Dorp in) en de Kerkweg (Reeuwijk-Dorp uit).

Deze maatregelen raken in ernstige mate de dienstregeling van de Buurtbus Reeuwijk. Met name door het tijdelijke éénrichtingsverkeer op de Nieuwdorperweg en de Kerkweg. Maar zeker ook door de toenemende drukte op Kaagjesland door grote vrachtwagens en daarbij de krappe kruispunten met de Middelburgseweg en de Nieuweweg lijken belemmeringen en vertragingen onvermijdelijk.

We hebben daarom moeten besluiten tot een tijdelijke omlegging van de dienst. Vanaf Reeuwijk-Brug rijden wij niet onze gebruikelijke route over de Oud-Reeuwijkseweg, Schinkeldijk, Tempeldijk, Middelweg, Middelburgseweg en Kaagjesland naar Reeuwijk-Dorp maar rechtstreeks over de Nieuwdorperweg.
Van Reeuwijk-Dorp naar Reeuwijk-Brug rijden we niet als gewoonlijk over de Nieuwdorperweg maar over de Kerkweg en Oud-Reeuwijkseweg.

Vanaf 1 februari 2018 geen contant geld meer op de bus

Vanaf 1 februari 2018 schaft Arriva op haar lijnen, dus ook op de buurtbus, de betaling met contant geld af. Achtergrond hiervan is de veiligheid voor de chauffeur. De reis kan dan nog uitsluitend betaald worden met de OV-chipkaart of de pinpas.

Buurtbus, openbaar vervoer in landelijk gebied

De Buurtbus Reeuwijk – Gouda is in 1979 ingesteld om het landelijke gebied rond Reeuwijk met openbaar vervoer te (blijven) ontsluiten. De bus bedient momenteel in een regelmatige dienstregeling de kernen Reeuwijk-Brug en Reeuwijk-Dorp, de buurtschap Oud-Reeuwijk en de wijken Achterwillens en Bloemendaal in Gouda. Daarbij wordt ook het NS-station in Gouda aangedaan, alsmede het Groene Hart Ziekenhuis, het winkelcentrum Bloemendaal en enkele verpleeg- en verzorgingstehuizen. Normale lijndiensten, zoals die door openbaar vervoerbedrijven als Connexxion en Arriva worden gereden, werden vanaf ca. 1970 in de dunbevolkte streken steeds minder rendabel, waardoor die gebieden op den duur van openbaar vervoer verstoken dreigden te raken.
Deze ontwikkeling was voor de landelijke overheid aanleiding om niet alleen in Reeuwijk maar in vergelijkbare gebieden overal in Nederland het buurtbussysteem te introduceren. Kleine 8-persoonsbusjes, bestuurd door vrijwilligers, zouden het openbaar vervoer in die gebieden overeind kunnen houden.
Aldus werden overal in het land buurtbusverenigingen opgericht, die onder regie van het regionale vervoerbedrijf – in Reeuwijk is dat vanaf 9 december 2012 Arriva – de kleinschalige openbaar vervoersdiensten gingen verzorgen.
Op deze wijze functioneert ook de Vereniging Buurtbus Reeuwijk – Gouda. Informatie over de route van de Buurtbus Reeuwijk en de belangrijkste bestemmingen vindt u op de pagina Route.Informatie over de Dienstregeling en de Tarieven vindt u op de desbetreffende pagina’s, alsmede de samenstelling van het Bestuur van de vereniging.De Buurtbus Reeuwijk – Gouda heeft regelmatig plaats voor nieuwe chauffeurs. Mensen die als vrijwilliger op onze bus willen komen rijden zijn dan ook van harte welkom.
Meer informatie daarover vindt u op de pagina Nieuwe chauffeurs.Informatie over wat er te zien, te doen en te bezoeken is langs de route van de buurtbus vindt u op de pagina Attractiepunten langs de route. De laatste informatie van en over de Buurtbus vindt u op de pagina Nieuws.
Hier vindt u ook informatie over omleidingen op de route