Categorieën

Routewijzigingen en omleidingen

Als gevolg van werkzaamheden aan de Koningin Wilhelminastraat in Reeuwijk-Brug zal de buurtbus in de periode tot 3 december 2017 een gewijzigde route rijden in Reeuwijk-Brug West. Met nog een mogelijke uitloop naar 10 december.
Komende vanaf de Zoutmansweg vanaf Gouda, respectievelijk de Nieuwdorperweg vanaf Reeuwijk-Dorp zal de bus het rondje over de Van Heuven Goedhartstraat, Van Staverenstraat en Koningin Wilhelminastraat overslaan. De bus komt dan dus niet bij het winkelcentrum Bruggehoofd. Hij rijdt in die periode rechtstreeks via de ‘s-Gravenbroekseweg en de Roland Holstlaan naar het eindpunt bij Zalencentrum De Brug aan de Dunantlaan.

Buurtbus, openbaar vervoer in landelijk gebied

De Buurtbus Reeuwijk – Gouda is in 1979 ingesteld om het landelijke gebied rond Reeuwijk met openbaar vervoer te (blijven) ontsluiten. De bus bedient in een regelmatige dienstregeling de kernen Reeuwijk-Brug en Reeuwijk-Dorp, de buurtschappen Middelburg en Tempel, het Reeuwijkse Plassengebied en de wijken Achterwillens en Bloemendaal in Gouda. Daarbij wordt ook het NS-station in Gouda aangedaan, alsmede het Groene Hart Ziekenhuis, het winkelcentrum Bloemendaal en enkele verpleeg- en verzorgingstehuizen.Normale lijndiensten, zoals die door openbaar vervoerbedrijven als Connexxion en Arriva worden gereden, werden vanaf ca. 1970 in de dunbevolkte streken steeds minder rendabel, waardoor die gebieden op den duur van openbaar vervoer verstoken dreigden te raken.
Deze ontwikkeling was voor de landelijke overheid aanleiding om niet alleen in Reeuwijk maar in vergelijkbare gebieden overal in Nederland het buurtbussysteem te introduceren. Kleine 8-persoonsbusjes, bestuurd door vrijwilligers, zouden het openbaar vervoer in die gebieden overeind kunnen houden.
Aldus werden overal in het land buurtbusverenigingen opgericht, die onder regie van het regionale vervoerbedrijf – in Reeuwijk is dat vanaf 9 december 2012 Arriva – de kleinschalige openbaar vervoersdiensten gingen verzorgen.
Op deze wijze functioneert ook de Vereniging Buurtbus Reeuwijk – Gouda.Informatie over de route van de Buurtbus Reeuwijk en de belangrijkste bestemmingen vindt u op de pagina Route.Informatie over de Dienstregeling en de Tarieven vindt u op de desbetreffende pagina’s, alsmede de samenstelling van het Bestuur van de vereniging.De Buurtbus Reeuwijk – Gouda heeft regelmatig plaats voor nieuwe chauffeurs. Mensen die als vrijwilliger op onze bus willen komen rijden zijn dan ook van harte welkom.
Meer informatie daarover vindt u op de pagina Nieuwe chauffeurs.Informatie over wat er te zien, te doen en te bezoeken is langs de route van de buurtbus vindt u op de pagina Attractiepunten langs de route.De laatste informatie van en over de Buurtbus vindt u op de pagina Nieuws.
Hier vindt u ook informatie over omleidingen op de route

Bewegende en kleurrijke beelden van de Buurtbus met achtergrondinformatie vindt u ook op de pagina Videos.