Dunantlaan

De komende maanden zal er intensief gewerkt worden aan een verbetering en verfraaiing van de Dunantlaan in Reeuwijk-Brug. Deze werkzaamheden omvatten de periode van maandag 27 februari tot oktober 2023. Als gevolg hiervan zal de buurtbus een afwijkende route moeten rijden.

Naar het zich momenteel laat aanzien betekent dit dat tot september 2023 de halte Reehaven/Medisch Centrum niet kan worden bediend. Dichtstbijzijnde vervangende haltes: Dunantlaan/De Brug of Treebord/Zwembad.

Onze excuses voor het ongemak.