Buurtbus noodgedwongen nog aan de kant

Buurtbus noodgedwongen nog aan de kant

Nadat de Buurtbus Reeuwijk zijn diensten vanwege de corona-crisis in maart 2020 moest staken, is helaas nog niet aan te geven wanneer de diensten kunnen worden hervat.

Arriva hanteert drie criteria voor het weer hervatten van de dienstregeling:

    • er moet een spatscherm worden geplaatst tussen de chauffeur en de in- en uitstappende reizigers
    • de ventilatie in de bus moet op orde zijn vanwege de vrees voor aerosolen
    • we moeten beschikken over voldoende vrijwilligers om überhaupt te kunnen rijden.

 

In eerste instantie zal daarom de ventilatie in de bus worden verbeterd en wordt er een spatscherm aangebracht. Deze aanpassingen zullen vervolgens door TNO op hun effectiviteit worden getest. Als uit deze test zou blijken dat wordt voldaan aan de gezondheidseisen wordt verwacht dat de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) ontheffing zal verlenen van enkele formele belemmeringen. Zoals het feit dat een spatscherm in een personenauto – wat de buurtbus ook is – niet is toegestaan.

Een gegeven is ook, dat de buurtbuschauffeurs gezien hun leeftijd voor een belangrijk deel zelf tot de risicogroep voor een besmetting behoren. Gevraagd naar hun bereidheid om weer achter het stuur plaats te nemen was hun reactie in meerderheid daarom ook “nog even niet…” Er zouden hierdoor bij voorbaat onvoldoende chauffeurs beschikbaar zijn om de dienstregeling te hervatten.

Zodra de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen zijn getroffen en er een ontheffing door de RDW zal zijn verleend zal de mogelijkheid van een herstart opnieuw worden beoordeeld.

De onzekerheid blijft dus nog even. Helaas is het niet anders.