Buurtbus rijdt niet vanwege Corona-virus

Buurtbus rijdt niet vanwege Corona-virus

In navolging van de door Arriva ingevoerde versoberde dienstregeling en andere maatregelen als gevolg van het Corona-virus, heeft ook het bestuur van de Buurtbusvereniging Reeuwijk zich beraden op de ontstane situatie.

Dit heeft ertoe geleid dat we hebben moeten besluiten de bus vanaf maandag 16 maart 2020 tot nader order niet te laten rijden. Alle ritten zullen de komende tijd worden opgeschort.

Zodra de situatie het mogelijk maakt zullen we de dienstregeling weer hervatten.