Chipkaart vanaf 1 januari 2014

Vanaf 1 januari 2014 zal ook op de buurtbus de OV-chipkaart gebruikt kunnen worden. Het tarief zal worden opgebouwd uit een vaste aanslag van € 0,86 plus een bedrag van € 0,10 per kilometer voor houders van een anonieme chipkaart en € 0,06 voor houders van een persoonsgebonden chipkaart.
Mensen die niet in het bezit zijn van een OV-chipkaart kunnen vanaf 1 januari 2014 bij de chauffeur een los kaartje voor een enkele reis kopen. Dat blijft € 1,10 kosten.

Andere opzet laatste rit

Vanaf maandag 17 juni 2013 wordt de opzet van de laatste rit van de Buurtbus Reeuwijk, die om 16.00 uur vanaf het voormalig gemeentehuis van Reeuwijk vertrekt, enigszins gewijzigd.
In de praktijk blijkt deze rit namelijk bij herhaling met vertraging te vertrekken als gevolg van het feit dat het vervoer van schoolkinderen in de rit daarvoor minder vlot verloopt dan de dienstregeling aangeeft. Vertraging die veelal door de spitsuurdrukte op sommige verkeersknelpunten niet is in te lopen
Gevolg hiervan is weer, dat de bus aan het eind van de dienst niet tijdig, om 18.00 uur, bij de stalling kan worden afgeleverd voor zaken als tanken en klein onderhoud.

Het bestuur van de Buurtbus heeft daarom moeten besluiten dat de bus na vertrek van het NS-station in Gouda – volgens dienstregeling om 17.33 uur, maar in de praktijk dus nogal eens wat later – en na vertrek van het Driewegplein in de wijk Achterwillens – via de Breevaartbrug en de Bodegraafsestraatweg rechtstreeks naar de stalling in Reeuwijk rijdt. Het Plassengebied met haltes als ’t Vaantje, Ree en Sluipwijk wordt dan overgeslagen.

Dit betekent echter niet dat passagiers voor het Plassengebied niet naar hun bestemming worden gebracht. De verkorte route wordt alleen maar gereden als er geen passagiers zijn.
Voor mensen die eventueel met die laatste rit vanuit het Plassengebied naar Reeuwijk-Brug zouden willen reizen is er dan echter geen openbaar vervoer mogelijkheid meer.

Wij vragen om begrip voor deze maatregel.

Moderne nieuwe buurtbus in dienst

Vanaf maandag 21 januari 2013 wordt de buurtbusdienst lijn 726 van Arriva gereden met een splinternieuwe moderne bus van het type Fiat Civitas. Deze bus, in de groene huisstijl van Arriva, valt op door zijn grote raampartijen wat een gevoel van veel ruimte geeft. Ook heeft de Civitas een buitengewoon lage instap. Dit is natuurlijk van groot belang voor het vervoer van mensen met een rollator of een kinderwagen. In de bus is hiervoor meteen na de instapdeur een royaal platform met bevestigingsmiddelen aanwezig.
De chauffeurs krijgen te maken met een automatische versnellingsbak, wat het rijden voor hen een stuk comfortabeler maakt. Om met de nieuwe bus vertrouwd te raken hebben alle chauffeurs de afgelopen weken een gedegen rijopleiding met de nieuwe bus gevolgd.

Jolanda van Mil ‘Vrijwilliger van het jaar’

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis van Bodegraven-Reeuwijk, op vrijdag 7 december 2012, is Jolanda van Mil uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar 2012 in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
Een jury onder voorzitterschap van wethouder Wendy Verkleij heeft haar uit de vele door diverse vrijwilligersorganisaties aangemelde kandidaten verkozen. Als onderscheiding kreeg zij een prachtig beeldje, dat het vrijwilligerswerk symboliseert.
Jolanda van Mil is de chauffeurscoördinator van de Buurtbus Reeuwijk (“operationeel manager”, zoals zij bij de prijsuitreiking werd genoemd), maar daarnaast ook nog als vrijwilliger actief bij vele andere organisaties.
De Vereniging Buurtbus Reeuwijk is er trots op dat een van zijn leden deze eer te beurt is gevallen.

Buurtbus vanaf 9 december 2012 van Arriva

Vanaf zondag 9 december 2012 neemt Arriva het busvervoer in onder meer de regio Midden-Holland over van Connexxion. De provincie Zuid-Holland heeft na een aanbesteding de vervoersconcessie voor dat gebied aan Arriva gegund.
Ook de buurtbus Reeuwijk komt zodoende onder de regie van Arriva.
Dit betekent bijvoorbeeld dat er een nieuwe bus in de Arriva-huisstijl zal worden ingezet. De dienstregeling zoals die op 12 november is ingegaan blijft hetzelfde.

Nieuwe route vanaf 12 november 2012

Vanaf maandag 12 november 2012 rijdt de buurtbus een gedeeltelijk gewijzigde route. Dit houdt verband met de vernieuwing van het winkelcentrum Miereakker in Reeuwijk. Gedurende de bouw van dat nieuwe winkelcentrum zijn de winkels tijdelijk gevestigd op een terrein aan de Oudeweg nabij de Oude Tol. De buurtbus speelt hier op in door komende vanaf de Oud Reeuwijkseweg niet langer over de Raadhuisweg naar het eindpunt bij het voormalig gemeentehuis te rijden maar via de Oudeweg en de Treebord. Hierdoor komt de bus ook weer langs het nieuwe Medisch Centrum in Reeuwijk.
De gewijzigde route is met name van belang voor de bewoners van de ouderencentra Ravenhorst en Reehaven, die hierdoor een openbaar vervoer-verbinding met het winkelcentrum krijgen.

Omdat de nieuwe route wat meer rijtijd vergt zijn de haltes Buggehoofd en Albert Schweitzerstraat opgeheven. Vanaf de Van Heuven Goedhartstraat rijdt de bus direct linksaf de Koningin Wilhelminastraat in naar het eindpunt. Passagiers van en naar het winkelcentrum Bruggehoofd kunnen op de hoek van de Van Heuven Goedhartstraat en de Koningin Wilhelminastraat in- of uitstappen.

Tegelijkertijd wordt ook in Gouda een geringe dienstregelingswijziging doorgevoerd. De eerste rit van de dag vertrekt vanaf 12 november niet langer om 8.15 uur van het Driewegplein, maar om 8.12 uur. Hierdoor wordt voorkomen dat de bus structureel vertraging oploopt doordat er kinderen naar de Graaf Jan van Nassauschool gebracht worden.

De volledige nieuwe dienstregeling zoals die vanaf 12 november wordt gereden treft u aan op de pagina ‘Dienstregeling’.

Nieuw tarief vanaf 1 februari 2012

Het tarief van de Buurtbus wordt vanaf 1 februari 2012 vereenvoudigd.
Vanaf die datum kost een ritje met de Buurtbus voor iedereen vanaf de leeftijd van 4 jaar € 1,10.
Meerrittenkaarten en het prijsverschil tussen de verschillende leeftijdcategorieën worden afgeschaft.

Deze tariefmaatregel betekent een groot voordeel voor reizigers die tot dat moment het huidige volle tarief van € 1,80 betalen. Reizigers echter die nu gebruik maken van een meerrittenkaart tegen gereduceerd tarief gaan € 0,25 (of zelfs € 0,32) meer per rit betalen.

Het nieuwe tarief is op voorstel van Connexxion vastgesteld door de provincie Zuid-Holland, de opdrachtgever van het openbaar vervoer.

Boonstra nieuwe voorzitter

De leden van de Vereniging Buurtbus Reeuwijk hebben in hun jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 10 maart 2011 de heer L. Boonstra benoemd tot hun nieuwe voorzitter.
De heer Boonstra neemt die functie over van de heer S.A. van der Kooij, die de vereniging jarenlang heeft geleid. Van der Kooij heeft ervoor gekozen na deze drukke periode een beetje de luwte op te zoeken en wat meer tijd te hebben om met zijn vrouw leuke dingen te doen. Wél blijft hij aan de vereniging verbonden als chauffeur.

De taken die de nieuwe voorzitter Boonstra deed op het gebied van publiciteit en communicatie worden voortaan verricht door de heer J. Flipse. De ledenvergadering kon instemmen met zijn voordracht tot bestuurslid.

Buurtbus op winterbanden

Een grote wens van de chauffeurs van de Buurtbus is in vervulling gegaan. De bus rijdt in de weerbarstige winterperiode op winterbanden. Dank zij een donatie van het Coöperatief Dividend Fonds van de Rabobank is het mogelijk gebleken deze banden aan te schaffen.
Hiermee is de veiligheid van het rijden met de Buurtbus verhoogd en zal de continuïteit van het rijden, ook onder winterse omstandigheden, beter kunnen worden gegarandeerd.

Het bestuur van de Vereniging Buurtbus Reeuwijk streeft er al jaren naar om in de winterperiode de buurtbus van winterbanden te voorzien. Zij worden niet verstrekt door Connexxion, dus besloot het bestuur op zoek te gaan naar een sponsor.

De banden zijn op zaterdag 6 november 2010 bij garage Autoservice Reeuwijk gemonteerd. Bij die gelegenheid waren vertegenwoordigers van de Rabobank en bestuursleden van de Buurtbus Reeuwijk aanwezig.
De voorzitter van de Buurtbus, de heer Van der Kooij, sprak daarbij zijn dankbaarheid uit aan het Coöperatief Dividend Fonds en haar vertegenwoordigers. Hij gaf aan dat we met vertrouwen de winter ingaan. Veiligheid voor chauffeur en passagier staat bovenaan. “De passagiers kunnen op ons vertrouwen”, aldus de voorzitter.