Nieuwe chauffeurs

De Vereniging Buurtbus Reeuwijk heeft regelmatig plaats voor nieuwe chauffeurs. Mensen die er interesse voor hebben als vrijwilliger op onze buurtbus te rijden kunnen contact opnemen met onze ledenadministrateur, de heer G. van Leyenhorst, Zoutmansweg 66 B, 2811 EV Reeuwijk, tel. 06 47146260

Om de buurtbus te besturen dient u aan enkele voorwaarden te voldoen.

  • u beschikt over een geldig rijbewijs B
  • u bent niet jonger dan 21 en niet ouder dan 78 jaar
  • u beschikt over een positieve geneeskundige verklaring van een keuringsarts (wordt centraal door de vereniging georganiseerd)
  • u voldoet aan de door de vereniging te toetsen eisen van rijvaardigheid en chauffeurskwaliteit

De Buurtbus is een vrijwilligersorganisatie, als zodanig worden er dus geen vergoedingen betaald. Wel is er voor de chauffeurs jaarlijks een feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst en ontvangen zij rond de kerstdagen en met hun verjaardag een attentie.