Nieuwe route vanaf 12 november 2012

Vanaf maandag 12 november 2012 rijdt de buurtbus een gedeeltelijk gewijzigde route. Dit houdt verband met de vernieuwing van het winkelcentrum Miereakker in Reeuwijk. Gedurende de bouw van dat nieuwe winkelcentrum zijn de winkels tijdelijk gevestigd op een terrein aan de Oudeweg nabij de Oude Tol. De buurtbus speelt hier op in door komende vanaf de Oud Reeuwijkseweg niet langer over de Raadhuisweg naar het eindpunt bij het voormalig gemeentehuis te rijden maar via de Oudeweg en de Treebord. Hierdoor komt de bus ook weer langs het nieuwe Medisch Centrum in Reeuwijk.
De gewijzigde route is met name van belang voor de bewoners van de ouderencentra Ravenhorst en Reehaven, die hierdoor een openbaar vervoer-verbinding met het winkelcentrum krijgen.

Omdat de nieuwe route wat meer rijtijd vergt zijn de haltes Buggehoofd en Albert Schweitzerstraat opgeheven. Vanaf de Van Heuven Goedhartstraat rijdt de bus direct linksaf de Koningin Wilhelminastraat in naar het eindpunt. Passagiers van en naar het winkelcentrum Bruggehoofd kunnen op de hoek van de Van Heuven Goedhartstraat en de Koningin Wilhelminastraat in- of uitstappen.

Tegelijkertijd wordt ook in Gouda een geringe dienstregelingswijziging doorgevoerd. De eerste rit van de dag vertrekt vanaf 12 november niet langer om 8.15 uur van het Driewegplein, maar om 8.12 uur. Hierdoor wordt voorkomen dat de bus structureel vertraging oploopt doordat er kinderen naar de Graaf Jan van Nassauschool gebracht worden.

De volledige nieuwe dienstregeling zoals die vanaf 12 november wordt gereden treft u aan op de pagina ‘Dienstregeling’.