Eigen website voor Buurtbus Reeuwijk

De Vereniging Buurtbus Reeuwijk beschikt sinds 1 september 2009 over een eigen website. Met deze vorm van moderne communicatie wil de Buurtbus het contact met zijn vrijwilliger-chauffeurs en zijn passagiers verbeteren.
De website geeft inzicht in allerlei zaken die nuttig zijn om te weten en heeft vooral ook ten doel de toegankelijkheid van de Buurtbus te vergroten. Want met de website is het nu veel gemakkelijker om te weten te komen welke route er precies gereden wordt, wat er onderweg te zien, te doen of te bezoeken valt, hoe de dienstregeling in elkaar steekt, wat een ritje kost en wie er verantwoordelijk zijn voor de dienstuitvoering van de Buurtbus.

De website is ontwikkeld door het Bureau Kjeld Kahn uit Utrecht. Behalve aan de zakelijke informatie is ook veel aandacht besteed aan een prettige vormgeving en een vriendelijke hanteerbaarheid. Via verschillende doorlinks is aanvullende informatie op een gemakkelijke manier te verkrijgen. Zo bieden de willekeurig verspringende illustraties ook een aardig beeld van wat er in het gebied waar de buurtbus rijdt te zien is.

Naar verwachting zal de website er toe kunnen leiden dat het publiek beter bekend raakt met de vervoersmogelijkheden die de Buurtbus Reeuwijk te bieden heeft en dat als effect daarvan het aantal passagiers ook zal toenemen. Dat is niet alleen goed voor het bestaan van het systeem als zodanig, maar ook voor de chauffeurs die hun vrije tijd bij voorkeur willen inzetten met een zo goed mogelijk bezette bus.

Wit u reageren op de inhoud van deze website of heeft u vragen over de Buurtbus Reeuwijk in detail of in het algemeen, neem contact op met
De coördinator: Jolanda van Mil, mail: apmvmil@caiway.nl
De secretaris: Rien van der Gaag, mail: gaagml@zonnet.nl